page1image1816 page1image1976 page1image2136 page1image2296 page1image2456 page1image2616 page1image2776 page1image2936 page1image3096 page1image3256 page1image3416 page1image3576 page1image3736 page1image3896 page1image4056

Beslutningsreferat fra generalforsamling i

Helsingør lokalforening.

 

Generalforsamlingen blev afholdt d.13/02/2019

 

Punkt

Beslutning

Valg af dirigent

(Navn og adresse inkl. e-mail)

Einer Bolt :(Medlem af regionsudvalget)

Referent: Winnie Christensen

 

Bestyrelsens beretning

Ved formand Per Slot:

Han orienterede om medlemstal-Motion-kost-og om de mange arrangementer vi har haft i årets løb, hvor vi også har fået flere til at møde op på vore cafemøder, hvor emnerne var: Jan Ryberg-Advokat-hørespecialist-diætist-udflugt dragørfortet-aktivitetsmesse-tandplejer

Og til sidst vor store julefrokost på Hamlet. Vi fortsætter vore cafemøder den sidste onsdag i måneden med kaffe og brød, her ville vi meget gerne have nogle ønsker fra vore medlemmer om nye emner der kunne tages op, udover vor julefrokost sidste onsdag i november. Landsindsamlingen i Helsingør gav ca 21000 kr. og tak til dem der deltog. Indsamlingen stopper nu, og vi fortsætter kun med skrabelodder.

Af nye tiltag nævnte han et samarbejde med Helsingør Golfklub som vil give vore medlemmer en god pris for en prøveperiode her til foråret.

Sommerudflugten i år bliver måske en sejltur på Lyngby sø med spisning et listigt sted.

Herefter blev beretningen godkendt.

Regnskab

Kasserer Vagn Christensen forelagde det reviderede regnskab, som efter en gennemgang blev godkendt.

 

 

 

 

Behandling af evt. indkomne forslag

Ingen forslag var indkommet.

Valg af bestyrelse:

 

For- og efternavn

 

(Kontaktoplysninger for den nye bestyrelse (navn, adresse, tlf.nr. samt e-mail) anføres på bagsiden)

Genvalg af Vagn Christensen og Per Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg af bestyrelsessuppleanter

 

For- og efternavn

 

(Kontaktoplysninger for de nye suppleanter (navn, adresse, tlf.nr. samt e-mail) anføres på bagsiden)

 

1. Suppleant Ole Karlsson

2. Suppleant Rolf Monberg

 

 

 

 

 

Valg af en kritisk revisor

(Navn og adresse inkl. e-mail)

 

Carsten Lind Olsen

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

Dato:13-2-2019

 

 

Dirigent

Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat og godkendt regnskab fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens hovedkontor sammen med resultatet af lokalforeningens /gruppens konstituering (se næste side).