Udskriv denne side

Arrangementer

 

 

Diabetesforeningens Lokalafdeling Helsingør

 

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 23-2-23

i Frivilligcentret Kronborgvej 1 C, 2 sal, Helsingør.

Vi starter kl. 18.00 med efterfølgende spisning kl.ca 19.0            Tilmelding til Per Jensen hvis man ønsker at deltage i spisningen senest 20-2-23

1.  Valg af dirigent.

 

2.  Bestyrelsens beretning fra året der er gået.

 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

 

4.  Behandling af indkomne forslag

skal være indsendt til Per Jensen senest 8 dage før til:

Per-Jet@Hotmail.com

 

5.  Fremlæggelse af aktivitetsplan for 2023

 

6.  Valg af bestyrelse   Per Jensen ønsker genvalg.

Vagn Christensen ønsker ikke genvalg.

Lars Hansen ønsker ikke genvalg.

7.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter som 1 og 2 suppleant

 

8.  Valg af revisor:       Carsten Lind Olsen ønsker genvalg.

 

Som det kan ses af ovenstående, må vi kraftigt opfordre vores medlemmer møde op, ellers vil det ikke vær muligt at videreføre

vores lokalafdeling her i Helsingør.

Per Jensen.  formand.