Udskriv denne side

Arrangementer

 

Vi arrangerer i løbet af året en række forskellige arrangementer,

som både henvender sig til diabetikere, deres pårørende og andre interesserede.

Her på siden kan du følge med i hvad der sker, hvor og hvornår. I kalenderen på diabetes.dk

kan du desuden se andre arrangementer i Diabetesforeningens regi.


Kaffe og brød kan købes for 20,00 Kr.

ONSDAG 31 oktober kl 14,00 CAFEMØDE FÆLLESSALEN

Her får vi besøg af en Dietist som vil give gode råd og vejledninger til os alle. mød op og tag nogle

spørgsmål med.

 

ONSDAG 28 november kl 14,00

JULEFROKOST.

Afholdes på Hamlet Kronborgvej 1 i Rundingen

Alle medlemmer indbydes til julrfrokost, hvor vi kan nydeen lækker frokost, hygge os sammen

og ønske hinanden en glædelig juj

Drikkevare kan købes til moderate priser. Pris pr medlem KR 100 som betales ved ankomsten.

Der er bindende tilmelding til VAGN CHRISTENSEN mail vwvagn@gmail.com..mb 2179 4902

2019   2019   2019

ONSDAG 30 januar Cafe møde fællessalen.

Her får vi besøg af en tandplejer som som giver råd og anvisninger til hvordan vi som diabetespatienter

passer bedst på vore tænder.

Onsdag den 13 februar kl 18-22 i fællessalen.

GENERALFORSAMLING.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der en kort pause, hvorefter vi får lidt at spise.

Af hensyn til indkøb er tilmelding ti spisning nødvendig senest 6 februar til Vagn Christensen

vwvagn@gmail.com eller mobil 21794902