Udskriv denne side

Info om aktiviteter for Diabetikere i HelsingørReferat af møde i Diabetesforeningens regionsudvalget for Hovedstaden tirsdag 8.dec.2020.

”Diabetesforeningens ‘Hovedbestyrelse har besluttet at handle efter situationens alvor og aflyse generalforsamlingerne i januar/februar/marts 2021. Generalforsamlinger afholdes i udgangspunktet igen om et år.
Viser det sig mod forventning, at det alligevel bliver muligt fysisk at gennemføre generalforsamlinger senere på året i 2021, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt at afholde dem, orienteres lokalforeninger og grupper herom sidst på foråret.

Vi beder alle bestyrelser i lokalforeninger og grupper acceptere denne fravigelse fra vedtægterne.

Konkret betyder det:

Foreningens medlemmer orienteres om udsættelse af generalforsamlinger via den digitale kalender og nyhedsbrev fra lokalforeningerne og grupper.

Regnskaberne sendes ind som normalt senest den 7. marts og godkendes på den førstkommende generalforsamling.

Beretningen og aktivitetsplanen/ årshjulet til fremlæggelse på generalforsamlingen samt evt. foredrag aflyses.

Bestyrelsesmedlemmer og revisor fortsætter indtil næste generalforsamling, hvor der også aftales, hvem der sidder for hvilken periode for dermed at undgå udskiftning af hele bestyrelsen i samme år.

Rådighedsbeløb til lokalforeninger og grupper, der ikke har kunne gennemføre ekstraordinær generalforsamling grundet corona-situationen, bibeholdes”.

Bestyrelsen i Helsingørs lokalforening følger hovedbestyrelsens anvisning og vil derfor ikke afholde ordinær generalforsamling i februar måned, som det fremgår af vedtægterne, men afvente situationen.
Samtidig vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt år, hvor vi håber på at kunne samles til interessante arrangementer.

Tænk efter og giv os et hint til nye møder, når vi igen kan mødes.

Pas nu godt på jer selv, og brug tiden der kommer til at tænke efter, der er sikkert noget i jeres hverdag som diabetikker, der kunne gøres bedre eller måske trænger til forbedring.

På bestyrelsens vegne De bedste julehilsener Per Slot