Udskriv denne side

Diabetescaféen

 

Kom og få en snak med andre diabetikere i en hyggelig atmosfære. Vi mødes for at udveksle erfaringer, gode idéer og  støtte hinanden. Der kan være indlæg af forskellige karakter.

Ændringer kan forekomme, så se i dagspressen for endeligt program.

Kig forbi hvis du har brug for en snak eller et godt råd fra andre i samme situation. Det kan også være hvis du har problemer med dit måleudstyr, så hjælper vi gerne.

Kaffe og brød kan købes for 20,00 Kr.

Datoer for de næste mødesteder er:

ONSDAG 31 oktober kl 14,00 CAFEMØDE FÆLLESSALEN

Her får vi besøg af en Dietist som vil give gode råd og vejledninger til os alle. mød op og tag nogle

spørgsmål med.

 

ONSDAG 28 november kl 14,00

JULEFROKOST.

Afholdes på Hamlet Kronborgvej 1 i Rundingen

Alle medlemmer indbydes til julrfrokost, hvor vi kan nydeen lækker frokost, hygge os sammen

og ønske hinanden en glædelig juj

Drikkevare kan købes til moderate priser. Pris pr medlem KR 100 som betales ved ankomsten.

Der er bindende tilmelding til VAGN CHRISTENSEN mail vwvagn@gmail.com..mb 2179 4902

2019   2019   2019

ONSDAG 30 januar Cafe møde fællessalen.

Her får vi besøg af en tandplejer som som giver råd og anvisninger til hvordan vi som diabetespatienter

passer bedst på vore tænder.

Onsdag den 13 februar kl 18-22 i fællessalen.

GENERALFORSAMLING.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der en kort pause, hvorefter vi får lidt at spise.

Af hensyn til indkøb er tilmelding ti spisning nødvendig senest 6 februar til Vagn Christensen

vwvagn@gmail.com eller mobil 21794902 

Fællessalen Fiolgade 17A  indgang overfor indkørsel til P Huset kaffe og brød Kr. 20.00