Udskriv denne side

Referat af generalforsamlingen 2015

 

Referat af generalforsamling Helsingør lokalforening, den 20-1-2015.


Deltagere: Annette Juel Thomsen, Aase Frisk, Vagn Christensen, Ellen Holgersen og Rolf Monberg

Punkter

Beslutninger

  1. 1. Valg af dirigent.

 

Annette blev valgt som ordstyrer og Winnie Christensen som referent.

 

  1. Valg af stemmetæller.

Annette blev godkendt.

  1. 3. Bestyrelsens beretning.

Annette berettede om de arrangementer der var afholdt i 2014

Børnebakketur-landsindsamling for børn med sukkersyge-

Vin aften med Spar Nord, forskellige foredrag om hjælpemidler,

diætister, leverandører af måleudstyr, og et velbesøgt foredrag om

kunstig bugspytkirtel.

Annette måtte erkende at ønsket om flere deltagere var ønskeligt.

Der var kommet 55 nye medlemmer i Helsingør, i alt er der 757 i vores område.

  1. 4. Program for 2015.

Skovtur 9-5 og Børnebakkedag 30-5 Landsindsamling 7-6

Verdensdiabetesdag 14-11 og 75 års Jubilæum 12-12

  1. 5. Indkomne forslag.

Intet hertil.

  1. 6. Valg af bestyrelse.

Annette blev genvalgt som formand

Ellen Holgersen stoppede som bestyrelsesmedlem efter mange år.( En stor

Tak til hende )

  1. 7. Valg af 2 bestyrelsessupleanter.

Ingen opstillede.

  1. 8. Valg af revisor.

Carsten Olsen blev genvalgt.

  1. 9. Eventuelt.

Ingen beslutninger.

Referent:

Winnie Christensen.