Udskriv denne side

Referat af generalfosamlingen 2016

Referat af generalforsamling i Helsingør lokalforening, den 4-2-2016. Afholdt i Toldkammeret


Deltagere: Annette Juel Thomsen, Aase Frisk, Vagn Christensen, Rolf Monberg. og Ole Karlsson


Punkter Beslutninger:


1. Valg af dirigent:
Svend Christensen fra regionsudvalget blev valgt.


2. Best.beretning ved  Annette Thomsen:
Der er nu 777 medlemmer i vort lokalområde. I 2015 har vi arr. Flg:
Børnebakketur-Kulturnat-Pensionistmesse-Indsamling til børn med
sukkersyge-Verden Diabetesdag over 2 dage-Skovtur med julegran.
Løbende cafemøder med forsk. indlæg og foredrag den sidste onsdag
hver måned. Der er afholdt foredrag med Christian Bitz i Trommen
Hørsholm,
Det var et samarbejde med Hillerød Hørsholm Allerød Fredensborg


3. Regnskab:
Regnskabet blev godkendt.


4. Indsendte forslag: Der var ingen forslag indsendt.


5. Fremtidige aktiviteter i 2016:
Cafemøder sidste onsdag i hver måned-sundhedstjek på forsk
arbejdspladser-børnebakkedag i maj-tur ud i det blå f.eks skovtur-
Og vi vil prøve at få nogen gode oplysende foredrag igangsat.


6. Valg af bestyrelse:
Næstformand Rolf Monberg ønskede ikke genvalg.
Per Slot blev valgt som bestyrelsesmedlem.


7. Valg afbestyrelsessuppleanter
Per Jensen og Lars Hansen blev valgt.


8. Valg af revisor:
Carsten Lind Olsen blev genvalgt.


9. Eventuelt: Der var kritik af manglende mulighed for drikkevarer under mødet
Der var også kritik af vor manglende profilering i dagbladene når vi
afholder vore møder og arrangementer, vi skal måske have en
ansvarlig pressemedarbejder.