Udskriv denne side

referater

page1image1816 page1image1976 page1image2136 page1image2296 page1image2456 page1image2616 page1image2776 page1image2936 page1image3096 page1image3256 page1image3416 page1image3576 page1image3736 page1image3896 page1image4056

Referat af generalforsamling i Helsingør Lokalafdeling 28-02-18. Deltagere: Per Slot, Vagn Christensen,  Per Jensen.

page1image5568
Dagsorden:page1image7672 page1image8632

 

page1image9664 page1image9984

1. Valg af dirigent og referent:

Jesper Wibrandt(Regionsrådet)blev valgt til Dirigent,Winnie Christensen som referent.

page1image13216

2. Bestyrelsens beretning ved per slot.

Vi har nu 889medlemmer, der er en tilgang på 34

Dags dato får 324 nyhedsmail.

 

Først holdt vi et minut stilhed fo vor afdøde formand Lars Kristensen

som vi desværre kun havde i tre måneder, i den anledning måtte vi jo så igen konstituere os supleanten Ole Karlsson blev nu bestyrelsesmedlem,Vagn blev kasserer og næstformand. Vi gik så igang med at sætte os ind det overleverede materiale som nok var mere end vi lige havde tænkt os.

Liste over vore aktiviteter i 2017.

Foredrag om søvnapnø em representant fra kommunen, og ture til Hvidøre Slot med bus og spisning

Besøg i navergården og et godt besøgt julearrangement i rundingen på Hamlet hvor madhuset havde lavet et rigtigt godt julebord.

 

 

3. Godkendelseafregnskab:

page1image22160

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomneforslag:

Der var inkommet et forslag om at hæve prisen fra 10 til 20 kr for kaffe og brød på vore cafemøder, det blev enstemmigt vedtaget

page1image26232

5. Fremtidigeaktiviteter:

Det er arrangementer i foråret og der kom nogle gode forslag til efteråret, vi lægger hovederne i blød, og ydrligere forslag fra medlemmerne er meget velkommne

6. Valg af bestyrelse:

 

7. Valg af suppleant:

page1image29912

Per Slot blev valgt som formand i 2 år    Som bestyrelsesmedlem Per Jensen i 2 år

Som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år Blev Leif Hansen valgt

Ole Karlsson ( tidl bestyrelsesmedlem )

8. Valg af revisor:

Carsten Lind Olsen blev genvalgt

 

28-2-2018.
Referent: Winnie Christensen

page1image41672 page1image41992 page1image42312 page1image42632 page1image42952 page1image43272 page1image43592 page1image43912