Udskriv denne side

referater


 

Beslutningsreferat fra generalforsamling i

Diabetesforeningens lokalforening/gruppe i Helsingør-Kommune

 

Generalforsamlingen blev afholdt den 24.02. 2022

 

Punkt

Beslutning

Valg af dirigent

(Navn og adresse inkl. e-mail)

 

Per Slot.

 

 

Bestyrelsens beretning

 

Per Jensen berettede om den svære tid med Corona vi har været igennem, og at vi nu er klar med følgende:

31-3 cafe med diabeteslæge-28-04 foredrag Annette Laustsen

19-05 Besøg af fodterapeut, og vi prøver at lave en sommertur til august

 

 

Regnskab

 

Vagn C Forelagde regnskabet som Diabetesforeningen færdiggør,

og herefter blev det godkendt

 

 

Behandling af evt. indkomne forslag

Ingen forslag var indkommet

Valg af bestyrelse:

 

For- og efternavn

 

(Kontaktoplysninger for den nye bestyrelse (navn, adresse, tlf. nr. samt e-mail) anføres på bagsiden)

 

Genvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Per Jensen

Vagn Christensen

Lars Hansen

 

 

 

 

Valg af bestyrelsessuppleanter

 

For- og efternavn

 

(Kontaktoplysninger for de nye suppleanter (navn, adresse, tlf. nr. samt e-mail) anføres på bagsiden)

 

Ingen ville stille op desværre.

 

 

 

 

 

Valg af en kritisk revisor

(Navn og adresse inkl. e-mail)

Carsten Lind Olsen

 

 

Eventuelt

 

 

 

Forslag om aftenmøder, vi prøver til efteråret med et par aftenmøder, der så starter kl. 19.

Vi har også talt med aftenskolerne, der vil prøve at få madlavningskurser

igangsat, for diabetikere.

 

 

24-02-22

Dato:

 

 

Dirigent PER SLOT


Punkt

Beslutning