Udskriv denne side

referater

page1image1816 page1image1976 page1image2136 page1image2296 page1image2456 page1image2616 page1image2776 page1image2936 page1image3096 page1image3256 page1image3416 page1image3576 page1image3736 page1image3896 page1image4056

 

Beslutningsreferat fra generalforsamling i

Diabetesforeningens lokalforening/gruppe i XX-Kommune

 

Generalforsamlingen blev afholdt den DD.MM. 2020

 

Punkt

Beslutning

Valg af dirigent

(Navn og adresse inkl. e-mail)

 

Einar Bolt:(medlem af regionsudvalget) som dirigent

Skodsborgparken 20  2942 Skodsborg mail:bolt@stofanet.dk

Winnie Christensen som referent.

 

 

 

Bestyrelsens beretning

Ved formanden Per Slot.

Som berettede at han kun vil fortsætte som formand for et år endnu.

Efter sidste opgørelse fra Diabetesforeningen er vi nu 837 medlemmer.

Han takkede kagedamerne som har været leverandører til vore cafe møder, og Per Jensen som har været fantastisk til at finde sponsorer

til vort årlige julearrangement.

Cafemøder vil fremover blive afholdt her i Frivilligcentret, men fremover om torsdagen i stedet for onsdag.

Per Slot er blevet indstillet til: patientrepressentant i medicinrådets

Fagudvalg, og deltager i første møde den. 9 marts

Problemerne med medlemskort, er at familiemedlemmer ikke får et kort hver dette vil han tage op på regionsmødet.

Han nævnede at der har været problemer med tilmeldte til vore ture ikke

mødte op ved afgangen, måske skal der være bindende tilmelding.

 

 

 

 

 

Regnskab

Regnskabet blev godkendt.

 

 

 

 

 

Behandling af evt. indkomne forslag

Ingen fremkommet

Valg af bestyrelse:

 

For- og efternavn

 

(Kontaktoplysninger for den nye bestyrelse (navn, adresse, tlf. nr. samt e-mail) anføres på bagsiden)

 

Per Slot

Vagn Christensen

Per Jensen

Leif Lennart Hansen

Doris Dahl Hansen

 

 

 

 

 

 

 

Valg af bestyrelsessuppleanter

 

For- og efternavn

 

(Kontaktoplysninger for de nye suppleanter (navn, adresse, tlf. nr. samt e-mail) anføres på bagsiden)

 

 

Susanne Richter

 

 

 

 

 

 

Valg af en kritisk revisor

(Navn og adresse inkl. e-mail)

Carsten Lind Olsen

 

 

Eventuelt

 

 

 

Her kom flere forslag om aktiviteter og udflugter.

Julefrokosten påregnes i rundingen som sidste år.

Arrangementer med andre foreninger, har ikke været nogen succes.

 

 

Dato:

 

 

Dirigent

Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat og godkendt regnskab fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens hovedkontor sammen med resultatet af lokalforeningens /gruppens konstituering (se næste side).